Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

Μια προσπάθεια κατάδειξης της µακρόχρονης παρουσίας των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, µε έµφαση στην αρχαιότητα, αλλά και την παράλληλη πορεία και συνύπαρξή τους µε τον ελληνικό πολιτισµό. Επειδή οι βιβλιοθήκες είναι φορείς πολιτισµού, η σηµασία τους αποδεικνύεται εξαιρετικά σηµαντική σε όλες τις εποχές. Η ακµή και η παρακµή των βιβλιοθηκών ακολούθησε την πορεία των πολιτισµών τους οποίους υπηρετούσε. Καµιά κοινωνία δεν θα µπορούσε να φθάσει σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης, χωρίς την παρουσία των βιβλιοθηκών και των µνηµείων του γραπτού λόγου της. Περισσότερα στην πηγή:http://eprints.rclis.org/12221/1/Semertzaki_History_of_Greek_libraries_lecture_May_2006.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου