Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Παιδί και Βιβλίο!Οι Σχολικές Συμβούλοι κ. Ιωάννα Κ. Αρβανίτη 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κιλκίς και η κ. Μαρία Παπαδοπούλου 38ης Περιφέρειας Προσχολικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς και τη Σχολική Βιβλιοθήκη - Κέντρο Μέσων Μάθησης και Πολιτισμού  του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς υλοποιούν σειρά βιωματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε μικτή ομάδα εκπαιδευτικών της Προσχολικής και Δημοτικής εκπαίδευσης, με αντικείμενο το Παιδί και το Βιβλίο.
 Στο πλαίσιτων σεμιναρίων θα προσεγγιστούν θέματα όπως: 1.Οργάνωση στο νηπιαγωγείο και στην αίθουσα διδασκαλίας χώρων εγγραμματισμού- βιβλιοθήκης τάξης, διδακτικές/ μέθοδοι και  τεχνικές προσέγγισης του εξωσχολικού βιβλίου τρόποι υλοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων, κ.ά. 2. Παραγωγή από την συμμετέχουσα ομάδα υλικού/δραστηριοτήτων και με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  3. Εφαρμογή στην τάξη του παραγόμενου υλικού 4. Ανατροφοδότηση 5. Αποτίμηση του καινοτόμου προγράμματος 6. Διάχυση της καλής πρακτικής, κ.ά.
 Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας άνω των 30 ωρών θα υλοποιηθούν στις δύο βιβλιοθήκες που προαναφέρθηαν (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς και τη Σχολική Βιβλιοθήκη- Κέντρο Μέσων Μάθησης και Πολιτισμού  του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς)  και περιλαμβάνουν εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια και ανατροφοδοτικές συναντήσεις. Βασικές εισηγήτριες, εμψυχώτριες είναι οι δύο  Σχολικές Σύμβουλοι Ιωάννα Κ. Αρβανίτη και κ. Μαρία Παπαδοπούλου. Θα αξιοποιηθούν επίσης ως εμψυχώτριες εργαστηρίων εκπαιδευτικοί  από τις δύο Περιφέρειες με  αποδεδειγμένο έργο πάνω σε θέματα που προσεγγίζει το καινοτόμο πρόγραμμα. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου