Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Greek Libraries in a New World: Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Υπαλλήλων Δημοσίων Β...

Greek Libraries in a New World: Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Υπαλλήλων Δημοσίων Β...: Οι εκλογές Συλλόγου Υπαλλήλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών έλαβαν χώρα στις 8 Ιουλίου 2013 στην Αθήνα σε αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας.  Τα πο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου